AKTUALIZACJA: NOWE ZDJĘCIA W GALERII: DEKORACJA SALI,HISTORIA

  Bal Sylwestrowy - ZAPISY!  
ZARZĄD OSP CHECHŁO ZAPRASZA na:


BAL SYLWESTROWY W DN. 31.12.2010 r.
INFORMACJI UDZIELA I ZAPISY PRZYJMUJE
DRUH DAMIAN JÓŹWIAK
TEL. 43 6713244, kom. 604 259 295


gra zespół "SATISFACTION"


Napisał: Adrian Ludwisiak , 05.12.2010

  Manufaktura - Akt Przekazania - SCANIA  
W dniu 17.11.2010 r. na terenie Rynku Łódzkiej Manufaktury miało miejsce ostateczne podsumowanie przez Urząd Marszałkowski w Łodzi zapoczątkowanego w III kwartale 2009 r. ramach działania II.5. „Ochrona środowiska – działania w zakresie bezpieczeństwa” programu zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych i Państwowej Straży Pożarnych Województwa Łódzkiego.

Na teren Manufaktury przyjechało 29 z 30 zaplanowanych samochodów ratowniczo-gaśniczych. Łącznie w ramach programu zakupiono ponad 40 samochodów dla OSP i blisko 20 dla PSP.

Zgromadzonym druhom Marszałek Województwa Łódzkiego, Pan Włodzimierz Fisiak przekazał „Akt Przekaza-nia” pojazdu zakupionego w ramach projektu. Samochody podziwiane przez licznie przybyłych Łodzian prezentowały się pięknie. Po części oficjalnej tradycyjna wspólna grochówka zakończyła uroczystość.Powyżej druh Marek Kozieł prezentuje wyposażenie naszej Scanii – jest to fragment artykułu zamieszczonego w Ekspresie Ilustrowanym z dnia 18.11.2010 r.


Zdjęcia można obejrzeć w naszej galerii.
Napisał: Adrian Ludwisiak , 29.11.2010

  11 listopada - św. Niepodległości  
Dnia 11.11.10r. jak co roku odbyły się gminne uroczystości z okazji 92 rocznicy odzyskania niepodległości, w której udział wzięli przedstawiciele władz Gminy Dobroń z wójtem Grzegorzem Czechowskim na czele.

Obecne były również poczty sztandarowe istniejących organizacji na terenie naszej gminy:

- Urzędu Gminy
- Ochotniczych Straży Pożarnych z Chechła, Dobronia, Róży, Mogilna, Ldzania, Morgów, Markówki
- Kół Gospodyń Wielskich z Chechła, Dobronia, Orpelowa, Mogilna
- Kółka Rolniczego z Chechła
- Polskiego Stronnictwa Ludowego
- Szkoły Podstawowe z Chechła i Mogilna
- Zespół Szkół im. Jana Długosza w Dobroniu

Uroczystość rozpoczęła się na cmentarzu gdzie przy dźwiękach werbli poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów na mogile żołnierzy walczących o niepodległość.
Później nastąpił przemarsz do kościoła parafialnego w którym ks. Andrzej Chmielewski odprawił uroczystą mszę.
Po zakończeniu mszy wszyscy uczestnicy udali się pod budynek Zespołu Szkół gdzie nastąpiło zakończenie uroczystości.
Wójt Gminy Dobroń podziękował wszystkim biorącym udział w tych obchodach.
Całej uroczystości towarzyszyła orkiestra dęta z Dobronia.

Organizacje z Chechła zaprosiły na uroczysty poczęstunek zaprzyjaźnionych druhów z OSP wraz z Kółkiem Gospodyń Wielskich w Mogilnie i przedstawicieli władz gminy.

Autor: Jerzy Jaros, Adrian Ludwisiak

Zdjęcia można obejrzeć w naszej galerii.

Napisał: Adrian Ludwisiak , 21.11.2010

  Delegacja OSP Chechło samochodem Scania z wizytą w Sieradzu.  
Na zaproszenie Marszałka Województwa Łódzkiego, Pana Włodzimierza Fisiaka, w dniu 3 li-stopada 2010 r. o godz. 1000 nowym, ciężkim samochodem ratowniczo – gaśniczym delegacja druhów naszej OSP udała się do Sieradza, do siedziby Komendy Powiatowej PSP w Sieradzu, gdzie także znajduje się Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Strażaków. Delegacja udała się w składzie: Druh Mie-czysław Serwa – Prezes, Druhowie: Marek Kozieł, Edward Kozieł, Jakub Kubik i powożący samo-chodem kierowca, Druh Damian Brożek. Wraz z mani przyjechały samochody innych OSP z terenu powiatu Pabianickiego, Zduńsko-wolskiego i Sieradzkiego. Po krótkim postoju na dziedzińcu Komen-dy PSP, wszystkie samochody – łącznie na 15 zapowiedzianych – przybyło 11 średnich i ciężkich oraz jeden lekki, ustawiono wzdłuż ulicy, przed Komendą PSP. Stanowiły piękne tło spotkania, które za-częło się o godzinie 1300. Gośćmi oficjalnymi byli: Wiceminister MSWiA, Zbigniew Sosnowski, Ko-mendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, Marszałek Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Witold Stę-pień, Wojewoda Łódzka Jolanta Chełmińska, Łódzki Komendant Wojewódzki w Łodzi, starszy bry-gadier Andrzej Witkowski, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Łodzi, Druh Andrzej Weselski, ponadto władze powiatu sieradzkiego, ko-mendy i ośrodka szkoleniowego PSP w Sieradzu. Powodem spotkania było:

1. Wręczenie i przekazanie do użytku 36 kamer termowizyjnych dla wszystkich Komend Powia-towych PSP w Województwie Łódzkim, oraz służbom pomocniczym, uczestniczących w ak-cjach ratowniczo-gaśniczych, czy poszukiwawczych;

2. Oficjalne przekazanie do użytku nowych obiektów i urządzeń szkoleniowych dla Wojewódz-kiego Ośrodka Szkolenia Strażaków PSP i OSP woj. łódzkiego;

3. Przekazanie do użytku nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wszystkie prezentowane dokonania łączyło jedno – zostały zbudowane bądź zakupione przy 85%
udziale środków unijnych poprzez Regionalny Program Operacyjny prowadzony przez Urząd Mar-szałkowski w Łodzi, w ramach działania II.5 – Ochrona środowiska – działanie w zakresie: zagrożenia środowiska. W ramach tego działania zakupiono 36 kamer termowizyjnych i wybudowano na terenie PSP w Sieradzu odpowiedni obiekt do szkolenia w ich obsługiwaniu. Wybudowano i zakupiono wy-posażenie niezbędne do szkolenia strażaków w zakresie ratowania cystern zagrożonych wybuchem. Zakupiono 70 samochodów ratowniczo-gaśniczych, z czego ponad 50 dla Ochotniczych Straży Po-żarnych. Beneficjentem tego działania jest również nasza OSP – zakupiono ciężki samochód ratowni-czo-gaśniczy „Scania”. Załączone zdjęcia obrazują przebieg spotkania, którego na prośbę Marszałka Województwa, Włodzimierza Fisiaka, gospodarzem był Łódzki Komendant Wojewódzki st. bryg. Andrzej Witkowski. Po krótkim powitaniu gości, odbyło się wręczenie kamer PSP, gratulacje dla dru-hów z OSP, wystąpienia gości, sesja zdjęciowa przy każdym samochodzie OSP, porcja grochówki i pokazy nowego sprzętu i wyposażenia Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia dla szkolenia strażaków – zdjęcia w załączeniu. W miłej atmosferze, delegacja w dobrych humorach, z ciekawymi wrażeniami, z nowymi i ciekawymi wiadomościami, około godziny 1600 wróciła do bazy.

Autor: Mieczysław Serwa

Zdjęcia można obejrzeć w naszej galerii.

Napisał: Adrian Ludwisiak , 08.11.2010

  Poświęcenie nowej sali.  
Dnia 16.10.2010 mieliśmy przyjemność uczestniczyć w poświęceniu świeżo wybudowanej sali przy Zespole Szkół im. ks. Jana Długosza w Dobroniu.
Po części oficjalnej przeprowadzonej przez panią dyrektor mgr Agnieszkę Dolewę, oraz poświęceniu sali przez honorowego obywatela gminy Dobroń biskupa Andrzeja Lepe, przystąpiliśmy do poczęstunku, który przygotowywały panie z Koła Gospodyń Wiejskich.

Koszt wybudowania obiektu wynosił 3.600.000zł.

Autor: Jakub Kubik
Napisał: Adrian Ludwisiak , 21.10.2010

  Gniazdo os.  
Dnia 07.10.2010 roku nasza jednostka wysłała GCBA SCANIA, do prywatnego mieszkania w miejscowości Dobroń przy ulicy Szczerki 7 do gniazda os.
Dyżurny Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach zaalarmował nas około 17.00. Cała akcja trwała godzinę i do bazy wróciliśmy o 18:00.

Jednostki biorące udział w akcji:

GCBA SCANIA P360 - KSRG Chechło

Druhowie biorący udział w zdarzeniu to:

Damian Brożek-Kierowca.
Marek Kozieł-Dowódca.
Damian Jóźwiak.
Waldek Finc.
Piotrek Finc.
Paweł Perek.

Autor: Jakub Kubik. Waldemar Finc.
Napisał: Adrian Ludwisiak , 11.10.2010

 « < ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... > »Zarejestruj się!
Zapomniałeś hasła? Kliknij tutaj!

Get the Flash Player to see this rotator.

OSP Chechło - KRS
0000028654Przekaż swój 1%

Czytaj więcej...

SponsorzyGmina
Dobroń

Aktualnosci
Poland 03.08: Wyjazdy 2015
Poland 03.08: Manewry 2015
Poland 15.07: 3-21/2015
Poland 10.01: 1,2/2015
Poland 04.11: Zakupy 2014
Poland 03.11: 76/2014
Poland 02.11: 75/2014
Poland 19.10: 74/2014
Poland 19.10: 73/2014
Poland 24.09: 69,70,71/2014

Ankieta
Podoba Ci się strona?

Tak
Nie


Pokaż ankiety

Statystyki
126 wizyt (dzisiaj)
744 wizyt (wczoraj)
12690 wizyt (miesiąc)
636046 wizyt łącznie
96363 zarejestrowanych użytkowników
2 użytkownicy online
21 gości online
Zobacz statystyki